Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerjilerin kaynağı güneş ve dünyanın mağma tabakasıdır. Güneş ışınlarından veya güneşin dolaylı olarak sebep olduğu rüzgardan elektrik elde etmek, en çok bilinen yenilenebilir enerjidir. Güneşten yağmur ve ışıma yoluyla toprak, su ve havaya geçen ısının, ısı pompaları ile geri alınması da yenilenebilir enerjidir. Ve buna yüzey jeotermi denir. Derin jeotermi ise (>400 m) hidrotermal sistemlerdir ve termal sulardan enerji alır. Yüzey jeotermi (su, hava ve toprak) hem yerin içinde (doğal radyoaktif ayrışma yoluyla), hem de güneş (ışıma ve yağmur) sebebiyle sürekli olarak ısı ile “tekrar tekrar yüklenir”.

Bitmek tükenmek bilmeyen, sürekli kendini yenileyen bu enerji (ısı) kaynağına yenilenebilen enerji kaynağı denir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından fotovoltaik ve rüzgardan elektrik elde eden sistemler, ortalama %20 verimle çalışır. Isı pompaları ise yenilenebilir enerjinin %80’ini geri kazanır.